Opstellen inrichtingsplan

Uiteindelijk stellen Gedeputeerde Staten zelf het inrichtingsplan (of een wijziging van het inrichtingsplan) vast. Zij maken dit vervolgens bekend aan de belanghebbenden in het gebied, in het bijzonder aan de indieners van zienswijzen. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot vaststelling van het inrichtingsplan in beroep gaan bij de Raad van State. Direct nadat het inrichtingsplan bekend is gemaakt kan met de uitvoering ervan worden gestart

Direct regelen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice van het Kadaster via 088-183 47 00 of het contactformulier.

Contact opnemen