Wat staat er in het inrichtingsplan

Het inrichtingsplan moet de volgende informatie bevatten:

  • De begrenzing van het gebied, de maatregelen en voorzieningen die worden gerealiseerd en de gevolgen hiervan voor de gestelde doelen.
  • De te verwerven onroerende zaken.
  • Een nauwkeurige raming van de kosten die betrekking hebben op wettelijke herverkaveling en het aandeel van die kosten dat ten laste komt van de gezamenlijke eigenaren.
  • Een kaart met de begrenzing van het gebied, de begrenzing van het herverkavelingsblok, de te realiseren voorzieningen, de te verwerven onroerende zaken en de toepassing van een eventuele korting.

Direct regelen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice van het Kadaster via 088-183 47 00 of het contactformulier.

Contact opnemen