Zelf doen of laten doen

Sinds 2007 zijn de afzonderlijke provincies (Gedeputeerde Staten) verantwoordelijk voor de inzet van het instrument landinrichting. Maar zij hoeven niet alles zelf te doen. Zij kunnen bijvoorbeeld hun bevoegdheden overdragen aan een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81 van de Provinciewet of aan een ander orgaan. Verder is afgesproken dat gemeenten en waterschappen nauw betrokken worden bij de feitelijke uitvoering. Het Kadaster voert specifieke taken uit met betrekking tot het inrichtingsplan, wettelijke herverkaveling en kavelruil. De betrokkenheid van het Kadaster is met name gebaseerd op zijn wettelijke taak: het waarborgen van de rechtszekerheid. Daarnaast beschikt het Kadaster over informatie met betrekking tot de rechtstoestand van percelen die onontbeerlijk is bij de voorbereiding en uitvoering van landinrichtingsprojecten.

Direct regelen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice van het Kadaster via 088-183 47 00 of het contactformulier.

Contact opnemen