Inrichtingsplan Wilg

Gedeputeerde Staten kunnen besluiten tot toepassing van landinrichting door het vaststellen van een inrichtingsplan. Bij wettelijke herverkaveling is het opstellen van een inrichtingsplan verplicht.

Een inrichtingsplan onder de Wilg heeft een wettelijke status en is voor iedereen bindend. Dit in tegenstelling tot plannen die vaak alleen bindend zijn voor degene die ze heeft opgesteld en dus geen rechtsgevolg hebben. De Wilg heeft ook nog een aantal andere ‘dwingende’ opties, zoals de mogelijkheid tot het betreden van eigendommen, het uitvoeren van werken op andermans grond, het beperken van handelingen, onteigening en het wijzigen van de openbaarheid van wegen. Vooraf wordt bepaald hoe het opstellen van een inrichtingsplan wordt georganiseerd.

Taken en bevoegdheden kunnen worden gedelegeerd aan een bestuurscommissie. Maar Gedeputeerde Staten kunnen er ook voor kiezen om als provincie zelf het inrichtingsplan op te stellen, eventueel met ondersteuning van een adviescommissie.

Direct regelen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice van het Kadaster via 088-183 47 00 of het contactformulier.

Contact opnemen